قاتل خاموش بیماران بیگناه در بیمارستان ها/ چه کسی پاسخگوست؟

عفونت های بیمارستانی یکی از عامل های مهم بازگشت بیماران پس از ترخیص از بیمارستان است این عفونت ها در بسیاری موارد موجب مرگ بیمار می شود.
به گزارش تحلیل ایران ، مطالعات جدید محققان نشان می دهد از هر 25 نفری که از بیمارستان مرخص می شوند یک نفر به عفونت بیمارستانی مبتلا می شود که موجب وخیم تر شدن بیماری آنها پس از ترخیص خواهد شد.
با توجه به یک گزارش جدید از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها(CDC) از هر 7 نفر یک نفر بدنش نسبت به مصرف آنتی بیوتیک در برابرعفونت های باکتریایی مقاومت نشان می دهد یا …