قرارداد علی رهبری یک ساله بوده و به پایان رسیده است

رویداد24- سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی درباره سرپرست دفتر موسیقی، گفت: با توجه به پایان مهلت حضور ایشان در این سمت، برای تعیین مدیر جدید توسط وزیر ارشاد تصمیم گیری خواهد شد.
حسین نوش آبادی در این باره توضیح داد: با توجه به این که مجالی برای تمدید حکم قبلی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد وجود ندارد، این هفته یا به حکم قطعی خواهیم رسید یا جابه جایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
او همچنین درباره استعفای علی رهبری از مدیریت هنری ارکستر سمفونیک تهران و وضعیت این …