قیمت انواع خودرو در مناطق آزاد +جدول

قیمت انواع خودرو مناطق آزاد در بازار به شرح جدول زیر است:

باشگاه خبرنگاران جوان