ماجرای پاهای دراز برادر رئیس جمهور +تصاویر

بتازگی نوع نشستن حسین فریدون در هنگام سخنرانی روحانی به یکی از موضوعات داغ برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.