مرکل: اتحادیه اروپا سهمیه بندی برای پذیرش پناهجویان را رعایت کند

به گزارش نامه نیوز، “آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید سهمیه بندی را برای پذیرش پناهجویان سوری و عراقی رعایت کند.