مزدا و ایسوزو با بهمن موتور مذاکره می کنند؛ خودروسازان خصوصی نیز دست به کار شدند

مزدا و ایسوزو برای تولید خودروهای جدید با بهمن موتور مذاکره می کنند. بهمن موتور شرکت اصلی گروه خودروسازی بهمن است که از سال ۷۳ به بخش خصوصی واگذار شده و در سال های اخیر موفق به تولید سواری های مزدا در ایران شده است. همراه زومیت باشید.