معاون رگولاتوری: دنیا ۶ مدل رفتاری با OTT ها دارد/ پیامک قربانی OTT شده

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شرایطی که اشباع بازار منجر به کاهش مشترکان تلفن همراه گردیده، اما ارائه خدمات OTT نیز بی تاثیر نبوده است.
صادق عباسی شاهکوه در نشست شبکه های اجتماعی داخلی و OTTها اشاره به تعیین نحوه فعالیت این سرویس دهندگان داشت و گفت: چارچوب اولیه ای را برای فعالیت این دست سرویس دهندگان فراهم و ارائه خدمات آنها را دسته بندی کرده ایم.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه فعالیت ها …