موتور سیکلت هوشمند صحرایی به همراه دوربین و ۲ انجین قدرتمند

موتور سیکلت هایی که برای مسیرهای صعب العبور و مسابقه در چنین محل هایی طراحی و ساخته می شوند ِ بیشتر بر روی قدرت تمرکز دارند و حداکثر سرعت آن ها برای کسانی که جنون سرعت دارند مناسب نیست ِ از این رو طرفداران خاص خود را داشته و در همه جا و محلی قابل استفاده نیستند.
حال خبر خوبی که برای این دسته از موتورسواران به گوش می رسد این است که اولین موتورسیکلت برقی صحرایی توسط یک شرکت اروپایی با نام Armotia اخیرا رونمایی شده است.
این شرکت ایتالیایی موتورسیلکتی صحرایی و قدرتمند ساخته که برقی بوده و با شارژ باتری م …