موسسه کوثر دو نیروگاه برق در شهرهای کازرون و نیشابور راه اندازی می کند

دو نیروگاه برق در شهرهای کازرون و نیشابور توسط موسسه اعتباری کوثر سرمایه گذاری شده که به زودی آماده بهره برداری خواهد بود و وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.
عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با بیان اینکه دولت در کاهش تورم ۴۰ درصدی موفق عمل کرده، بیان کرد: سیاست های بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و جذب سرمایه های سرگردان در کشور است، با اتمام مشکلات سیاست خارجی و حل موضوع انرژی هسته ای از این پس باید شاهد بهبود اقتصادی جامعه بود.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثرگفت: هم اکنون تمام تلاش دولت برای …