نتایج انتخابات مشهد پس از بازشماری آرا

فرماندار مشهد گفت: اختلافات جزئی در بازشماری برخی صندوق های رای بوجود آمد اما خوشبختانه اختلاف به مقداری نبود که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد.