نخستین اظهارات نمایندگان تهران پس از پیروزی در انتخابات

نمایندگان پیروز تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهمترین مسئله پس از پیروزی در انتخابات را پایبندی به گفتمان امید و پرهیز از مسائل اختلاف برانگیز برشمردند.
پس از پیروزی کامل لیست امید در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، نمایندگان منتخب شهر تهران، در نخستین سخنان خود، ضمن تشکر از مردم، رهبری و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، ضرورت همکاری و همدلی دولت و ملت در چارچوب قانون را که پیشتر درشعارهای تبلیغاتیشان هم نمود داشت، تکرار کردند.
در زیر چکیده سخنان برخی نمایندگان پیروز تهران در انتخابات …