نرخ جریمه غایبان خدمت سربازی تعیین شد

اتاق خبر 24 :
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن مبلغ پرداختی جرایم افرادی که بیش از 8 سال غیبت خدمت نظام وظیفه داشته باشند خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: این جرایم قابلیت پرداخت به صورت نقد و اقساط را دارد.
وی نرخ جرایم غیبت نظام وظیفه برای هفت گروه را به این شرح اعلام کرد:
1. دپپلم – 15 میلیون تومان
2. فوق دیپلم – 20 میلیون تومان
3. لیسانس – 25 میلیون تومان
4. فوق لیسانس – 30 میلیون تومان
5. دکتری پزشکی – 35 میلیون تومان
6. دکتری …