نصیریان چیزهایی در نقش پیدا کرد که به آن فکر نکرده بودم

این روزها قسمت بیستم “شهرزاد» به شبکه نمایش خانگی آمده است، سریال موفقی که تا این قسمت مخاطبان خود را حفظ کرده و بسیاری از منتقدان، یکی از مهم ترین دلایل آن را داستان جذابش می دانند. فیلم نامه این اثر را نغمه ثمینی و حسن فتحی نوشته اند و ثمینی در یک مصاحبه از شکل گیری مربع عاشقانه ای می گوید که شهرزاد درگیر آن شده است.