نماینده کارگروه فیلترینگ: حمایتی از OTTهای ایرانی نشده است/فرمول دوگانه در فیلترینگ سایت ها

نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی خارجی با فعالیت های گسترده خود حقوق مردم را زیر سوال برده اند، گفت: برخورد ما در فیلترینگ سایت هایی که سرورشان داخل کشور باشد با سایرین متفاوت است.
مهدی امیری امروز در نشست بررسی OTTها و شبکه های اجتماعی که در وزارت ارتباطات برگزار شد، ارزشمندترین بعد فضای مجازی را اطلاعات مردم و کاربران دانست و اظهار کرد: در این فضا اگر نتوانیم اطلاعات مردم را حفظ و حراست کنیم، ممکن است در بدترین حالت تهدیدی جدی علیه کشور به وجود آید.