نهاوندیان: ایران آماده داد و ستد و تعامل با جهان است

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری از لغو تحریم ها به عنوان وضعیت ‘برد- برد’ برای ایران و غرب یاد کرد و گفت که کشور آماده تعامل و داد و ستد با جهان است.