نوبخت: دولت با وجود کاهش قیمت نفت تلاش کرده جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد

گروه سیاسی| آخرین حضور خبرگان چهارم با نوزدهمین اجلاسیه آن پایان یافت. مجلسی که با تغییراتی چند در کرسی نمایندگی پر سابقه ترین دوران ماندگاری خبرگان رهبری را به پایان رساند، طبق روال گذشته پذیرای حضور کارشناسانی بود تا گزارشی از وضعیت کشور در صحن این مجلس ارایه شود. دیروز معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میهمان ویژه جلسه دوم اجلاس نوزدهم خبرگان رهبری بود تا گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه دهد. محمد باقر نوبخت که سخنان خود را با طرح مشکل و متغیر تورم و رکود در کشور آغاز کرد، …