وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: فعال سازی کریدور جدید ایران به اروپا/برقراری پرواز مستقیم تهران- صوفیه

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون کریدور ایران، ترکیه و بلغارستان فعال است اما در نظر داریم همزمان کریدور ایران، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلغارستان و یونان را نیز فعال کنیم.