پارلمان در سایه

به گزارش نامه نیوز، با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم در دور اول، چند روز پیش بود که سعید حجاریان نظریه پرداز اصلاح طلب از تازه ترین ایده خود برای پهنه سیاسی ایران رونمایی کرد. وی در گفت وگویی با اشاره به اینکه شمار زیادی از نمایندگان تازه راه یافته به مجلس دهم، در هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا از تجربه لازم برای تمشیت امور تقنینی برخوردار نیستند، توصیه کرد: بهتر آن است که هر دو جریانی سیاسی کشور برای حل این مشکل، نهادی مشورتی تحت عنوان “پارلمان در سایه» تشکیل دهند. حجاریان با اشاره به اینکه ژنرال …