پرسپولیس 1-1 تراکتور همراه حواشی بازی

پرسپولیس اف سی ;
مجموعه عکس دوم از مسابقه برگشت پرسپولیس و تراکتور با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی: