پیشنهاد می کنیم طرح رتبه بندی معلمان مسکوت بماند

زهرا چوپانکاره/ “طرح رتبه بندی معلمان و فرهنگیان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز می شود و تلاش داریم تا به بهترین شکل طرح رتبه بندی معلمان را اجرایی کنیم. پیگیر هستیم تا طرح رتبه بندی معلمان برای پرسنل اداری آموزش و پرورش نیز اجرایی شود و در این زمینه مذاکراتی انجام شده است. » این آخرین گفته های وزیر آموزش و پرورش در خصوص رتبه بندی معلمان در هفته گذشته بود. حالا بیش از یک سال است که صحبت در خصوص مراحل تصویب، اجرایی شدن و منابع مالی مربوط به این طرح تبدیل شده است به بخشی ثابت در سخنران …