چرا عربستان به گفت وگوی مستقیم با انصارالله تن داد؟

شهیدخبر(شهیدنیوز): عبدالباری عطوان، نویسنده معروف دنیای عرب، در یادداشتی ۶ دلیل اصلی درباره چرایی عقب نشینی عربستان در قبال مذاکره رودررو با انصارالله را بیان می کند و شرایط فعلی یمن را باعث ناگزیری سعودی ها از مذاکره مستقیم با انصارالله می داند.