گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه 19 اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین چهارشنبه 19 اسفند پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر:

مرور:

* سایت باشگاه پرسپولیس