گشایش چهارمین نمایشگاه صنایع دستی «چهارسوق » نیشابور

چهارمین نمایشگاه صنایع دستی “چهارسوق » آثار جمعی از هنرمند ان صنایع دستی نیشابوری با حضورمردم و مسئولین در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برپاشد .
محسن عابدی دبیر اجرایی چهارمین نمایشگاه صنایع دستی “چهارسوق » نیشابوربا اعلام مطلب اظهارکرد: هنر صنایع دستی از هنرهای سنتی ایران محسوب می شود که در تاریخ ایران دارای قدمتی کهن می باشد و این هنر بیان کننده حالات عاطفی و انعکاس روحی انسان است وتوانسته اند آثار فاخری را بخصوص در زمینه این هنر ایرانی، اسلامی بوجود آورند.
وی افزود: چهارمین نمایشگاه صنایع دستی ” …