گوتزه، یورو را از دست خواهد داد؟

رسانه مشهور “بیلد” آلمان درمورد حضور یا عدم حضور ستاره محبوب ولی نیمکت نشین بایرن در لیست لوو برای حضور در یورو از مردم آلمان نظرخواهی کرد.