یکه تازی «هیلاری» و «ترامپ» علیرغم شکست در رقابتهای روز یکشن

انتخابات درون حزبی احزاب سیاسی آمریکا در ایالت مِین و منطقه پورتوریکو با شکست هیلاری و ترامپ خاتمه یافت حال آنکه این نتیجه تاثیری بر میزان موفقیت آنها در رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ندارد.
به گزارش تحلیل ایران ، در رقابت درون حزبی دموکرات ها که دیروز یکشنبه در ایالت “مِین» انجام شد، “برنی ساندرز» سناتور سوسیال دموکرات ایالت “ورمونت» با غلبه بر “هیلاری کلینتون» پیروزی را از آن خود کرد.با شمارش ۹۱ درصد از آراء رقابت درون حزبی ایالت مِین، ساندرز به نسبت ۶۴ به ۳۶ درصد بر هیلاری برتری دارد.
در جبهه …