یک روز حضور ظریف در سنگاپور +تصاویر

وزیر امور خارجه ایران در رایزنی با مقامات سنگاپور در خصوص گسترش مناسبات به ویژه در زمینه اقتصادی به گفت وگو پرداخت.