۵۰ درصد هتل های ترکیه خالی شد

نصر صنعت گردشگری ترکیه پس از افزایش ناآرامی ها در این کشور و سردی در مناسبات ترکیه با روسیه همچنان رو به ضعف می رود، بطوریکه هم اکنون بیش از ۵۰ درصد ظرفیت هتل های این کشور خالی شده است.