جمع آوری تابلوهای “جنس فروخته پس گرفته نمی شود” ازفروشگاه ها

معاون وزیر صنعت در ارتباط با تعویض جنس در فروشگاه ها گفت: براساس دستوری که به بازرسان داده شده است تابلوی جنس فروخته شده را پس نمی گیرند در ایام باقی مانده تا پایان سال از فروشگاه ها کنده می شود و تمام مغازه ها موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند.

به گزارش تحلیل ایران ، محمود نوابی در سومین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان در استان تهران اظهار کرد: برخی از بنگاه ها که با تبلیغات دروغین خود را مطرح می کنند در این آزمون ها (مراسم تقدیر از حقوق مصرف کنندگان) شرکت نمی کنند یا …