ریاض حجاب: اندیشه تشکیل “کشور فدرال” در سوریه مردود است

رئیس هیات عالی مذاکرات که از “فهرست ریاض” شکل گرفته است، اعلام کرد که مخالفان سوری “پیشنهاد روسیه” مبنی بر تشکیل کشور فدرال را نمی پذیرند.