90 درصد خودروها به اینترنت وصل می شوند

صدای صنعت -تا چهار سال آینده یعنی ۲۰۲۰ میلادی تعداد خودروهای مجهز به اینترنت ۸۰ درصد افزایش
اولین همایش خدمات دستگاه به دستگاه و اینترنت اشیاء امروز با همت اپراتور دوم ارتباطی کشور و حضور نمایندگانی از بخش های مختلف صنعت جهت آشنایی با M2M در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در این همایش یک روزه که با رویکرد فرهنگ سازی و بازاریابی برگزار شد، تعداد دستگاه های متصل به اینترنت در حال حاضر 20 میلیارد و به عبارتی هفت برابر جمعیت کره زمین تخمین زده شد؛ مسئولان راهکارهای سازمانی ایرانسل گزارشی از …