آتش بس به نفع سعودی ها و ترکیه نیست؛ آنها خواهان افزایش کشتار و ویرانگری اند

رئیس یک حزب مخالف سوری تأکید کرد آتش بس به نفع ترکیه و عربستان سعودی نیست، زیرا این کشورها خواهان ادامه کشتار و ویرانگری در سوریه هستند.