آخرین اخبار از انتخابات مقدماتی همزمان در پنج ایالت آمریکا

رقابت های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه به طور همزمان در 5 ایالت برگزار شده و نتایج آن به مرور در حال اعلام شدن است.