آخرین اخبار رسیدگی به شکایات انتخاباتی از زبان دبیر ستاد انتخابات

به گزارش سراج24 ،علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی اظهار داشت: برخی اشخاص حقیقی و حقوقی شکایاتی داشتند که در هیأت اجرایی و نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از رسیدگی هم صورتجلسه می شود که آیا شکایت وارده قابل قبول است یا نه؟
وی افزود: بعد از رسیدگی به شکایت ها، نسخه ای از شکایاتی که در حوزه های انتخابیه انجام می شود، به وزارت کشور و نسخه ای هم از سوی وزارتخانه به هیأت مرکزی نظارت ارسال می شود.
دبیر ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: الآن صورتجلسه …