آخرین تحولات قیمتی کالاهای خوراکی

بانک مرکزی اعلام کرد که در هفته منتهی به 12 اسفند ماه سال جاری در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل 1.3 درصد افزایش داشت و سایر اقلام این گروه ثابت ماند . همچنین قیمت تخم مرغ 6.8 درصد کاهش یافته و شانه ای 9300 تا 12 هزار و 500 تومان فروش رفته است. در مجموع لبنیات در هفته گذشته 0.1 درصد گران شد.