آخرین جزییات از حقوق ها/دستمزد ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت

شورای عالی کار لحظاتی پیش (بامداد چهارشنبه) با افزایش ۱۴ درصدی حداقل حقوق ۱۳ میلیون کارگر ایرانی برای سال ۹۵ موافقت کرد.