آخرین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان در سال ۹۴ برگزار شد

هفتمین و آخرین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان در سال ۹۴ با حضور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین کارگروه اشتغال که به ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه و بررسی مصوبات ششمین جلسه کارگروه اختصاص داشت، عصر یکشنبه با حضور محمد امید معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برگزار شد.
در طی این مدت، علاوه بر برگزاری ۶ جلسه کارگروه، ۳۷ جلسه تخصصی با دستگاه های اجرایی نیز برگزار و ۶۳۶ …