آخرین خبرها از پرونده های «پدیده شاندیز» و «ثامن الحجج»

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده های پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج توضیحاتی را ارائه کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد، “معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این منطقه بازدید و گزار…