آخرین خبر از موتورهای کاربراتوری

پرشین خودرو: معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف تولید موتور سیکلت های کاربراتوری از سال 95 خبر داد.