آخرین فرصت پیانیچ برای اثبات خود به سران رئال

مرجع خبری رئال مادرید : مطبوعات ایتالیا ادعا کردند که میرالم پیانیچ، هافبک بوسنیایی رم امشب اخرین فرصت را دارد تا خودش را به سران رئال ثابت کند.
سران رئال ماه هاست که شرایط خرید پیانیچ را زیر نظر دارند و مسلما اگر این بازیکن امشب بدرخشد شانس حضورش در برنابئو در فصل های آینده افزایش می یابد.