آخرین مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۴

کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال ۹۴ موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران را در دستور کار قرار داد و مصوبه آن را اعلام کرد.