آخرین وضعیت بررسی طرح آمایش آموزش عالی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از احتمال اتمام بررسی سند آمایش آموزش عالی در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.