آخرین وضعیت طرح های کلان ملی/طرح ملی جوانی جمعیت به زودی اعلام می شود

دبیرکل شورای عالی عتف از ایجاد طرح ملی در حوزه قانون جمعیت خبر داد.