آخرین وضعیت میدانی استان حلب

شهیدخبر(شهیدنیوز): هرچند آتش بس مانع کامل شدن حلقه محاصره حلب و در پی آن فراهم شدن مقدمات شکست حصر “فوعه-کفریا» شده است، اما اتاق عملیات نصر حلب، همه تحرکات دشمن را زیر نظر دارد.