آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی در شهرستان کوار بررسی شد

در جلسه فرماندار کوار با مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، وضعیت پروژه های گازرسانی به روستاهای دهستان فرمشکان، هورباف، سرود و شهرک بهمن کوار بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.