آخرین یارانه سال ۹۴ فردا واریز می شود

ایران اکونومیست –
بر اساس گزارش سازمان هدفمندی یارانه آخرین یارانه سال 94 ساعت 24 روز پنجشنبه واریز می شود.
شصت و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر455/000 ریال به حساب سرپرستان واریز می شود.
بر اساس این گزارش؛ آخرین یارانه سال 94 ،ساعت 24:00 روز پنجشنبه مورخ 1394/12/20 واریز و قابل برداشت خواهد بود.
شصت و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر455/000 ریال به حساب سرپرستان واریز می شود.
بر اساس ای …