آذری: با این همه تداخل مسابقات ملی برآیند سازمان لیگ نرمال بود

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: سازمان لیگ به رغم فشارهایی که در این مدت تحمل می کرد عملکرد خیلی خوبی در این فصل داشته است.
به گزارش کاپ ، سعید آذری در گفت و گو با رادیو ورزش در پاسخ به این سئوال که امسال عملکرد سازمان لیگ را در ابعاد مختلف مثل درآمدزایی چگونه توصیف می کنید اظهار داشت: اولا وظیفه سازمان لیگ نیست که هماهنگی به وجود آورد که همه تیم ها چگونه هزینه کنند علی رغم اینکه ما سطح بودجه داده باشیم یا نداده باشیم با این همه سازمان لیگ نباید دخل و تصرفی در هزینه های باشگاهها داشته باشد.
وی افزود: د …