آرامگاه اسرارآمیز زاینده رود + عکس

باتلاق گاوخونی در کتاب های جغرافیا، به عنوان آخرین مقصد رودخانه زاینده رود معرفی می شود، جایی که زنده رود به عنوان آخرین منزل به آن می ریزد و آخرین قطره های جانش را تقدیم می کند. “زاینده رود» برخلاف بیشتر رودها که از کوه سرچشمه می گیرند و به دریا می ریزند، راه درازی را طی می کند و به جای اینکه قطره های آبی اش را به پهنه نیلگون دریا متصل کند، پهن می کند بر سطح کویر تا یکی از زیباترین مناظر طبیعی خلق شود.