آزادی بعد از 40 سال

گزارش پلیس اوهایو، این مرد 60 ساله به نام “دیوید آلن چاپین» حدود چهل سال پیش در جریان درگیری با هم اتاقی و دوست دوران کودکی اش او را به قتل رسانده و بخشی از مغزش را خورد.
اطلاعات پلیس حاکی است نزاع این دو به خاطر اختلاف اعتقادی شان اتفاق افتاده است.پلیس، جسد قربانی را در آپارتمانی در میلفورد واقع در جنوب غربی اوهایو پیدا کرده و چاپین در بازجویی گفته بود: “من هم کاتولیک، هم بودایی و هم بت پرست هستم!»روانپزشک پلیس می گوید این قاتل دچار مشکلات روانی نیست و در زمان قتل از صحت کامل عقلی برخوردار بوده …