آزادی ۷۲۰ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیرین در ۵ سال گذشته

توضیح ندارد