آزمون دستیاران ستادی و متمرکز دستگاه های اجرایی جمعه 21 اسفند برگزار می شود

توضیح ندارد